Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Plany dotyczące podwyżek zasiłków

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Prawo do zasiłków rodzinnych w osiem lat straciło nawet milion dzieci. Na pomoc dla nich rząd musiałby znaleźć w budżecie 2,7 mld zł - wynika z raportu Centrum Analiz Ekonomicznych, który omawia Gazeta Wyborcza.

W całym kraju prawo do zasiłków rodzinnych od 2004 r. straciło nawet milion dzieci. Powód: progi dochodowe uprawniające do pomocy ze strony państwa nie były zmieniane od 2004 r. Biorąc pod uwagę wzrost cen, progi są o jedną piątą niższe niż osiem lat temu - wyliczyła CenEA.

Na początku czerwca rząd zaproponował podwyżkę progu. Od 1 listopada wzrośnie z 504 zł do 539 zł na osobę w rodzinie z pełnosprawnymi dziećmi i z 583 do 623 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem. Docelowo od 1 listopada 2014 r. będzie to odpowiednio 574 i 664 zł. Liczba dzieci otrzymujących zasiłek rodzinny wzrośnie od listopada o 250 tys. - wyliczyła CenEA. W sumie będzie go otrzymywać 3,2 mln dzieciaków. Gdyby od razu podnieść próg do poziomu mającego obowiązywać od listopada 2014 r., liczba dzieci uprawnionych do zasiłku wzrosłaby dodatkowo o kolejne 280 tys.

„Trudno oczekiwać, by te zmiany mogły w istotny sposób poprawić sytuację materialną rodzin i by wpłynęły znacząco na ograniczenie ubóstwa wśród dzieci, a tym bardziej, by miały przełożenie na zwiększenie dzietności” - powiedział Gazecie Wyborczej dr Michał Myck, dyrektor CenEA i współautor raportu.

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz nie chciał rozkładać podwyżki progów na raty. Gdyby wzrosły one od razu, i tak zrekompensowałyby jedynie wzrost cen w ostatnich trzech latach. Nie zgodził się na to minister finansów Jacek Rostowski, bo w budżecie nie ma na to pieniędzy. Ostatecznie rząd zdecydował o stopniowej podwyżce progów.

Na powrót do sytuacji sprzed 2004 r. nie ma szans. Wówczas zasiłki dostawało aż 5,6 mln dzieci, czyli aż o 2,6 mln więcej niż teraz. Żeby dzisiaj pomoc objęła taką samą liczbę dzieci, progi musiałyby wzrosnąć o 73 proc. W budżecie trzeba by było znaleźć na zasiłki dla nich dodatkowo ponad 5 mld zł.

Jednak sytuacja finansowa części rodzin przez ten czas się poprawiła. Uwzględniając ich faktyczne potrzeby, zasiłki powinno dostawać o milion dzieci więcej niż obecnie. Państwo kosztowałoby to 2,7 mld zł. Rząd proponuje rozwiązanie bardziej oszczędne dla budżetu.

Teraz budżet na świadczenia rodzinne przeznacza ok. 8 mld zł rocznie. To 2,4 proc. wszystkich wydatków budżetowych. Jeśli w życie wejdzie propozycja rządowa, wydatki wzrosną o ok. 940 mln zł rocznie. Czyli do 2,7 proc. Gdyby od razu podnieść próg do docelowego poziomu z 2014 r., dodatkowe koszty wzrosłyby do ok. 1,47 mld zł rocznie.

Obecnie na dziecko, które nie skończyło 4 lat, rodzice dostają 68 zł miesięcznie. Jeżeli ma między 5 a 17 lat, jest to 91 zł. Młodzi mający więcej niż 18 lat mogą dostać 98 zł. Do tego są dodatki: 170 zł, jeżeli rodzic samotnie wychowuje dziecko, 250 zł, jeżeli jest niepełnosprawne. Na urlopie wychowawczym matka dostanie 400 zł miesięcznie. Rodzina wielodzietna może też dostać dodatkowo 80 zł.

Z analizy CenEA wynika, że średnia wartość zasiłku na każde dziecko wzrośnie od listopada o 14 zł, do 100 zł miesięcznie. Więcej zyskają najuboższe rodziny. Będzie to i tak przeciętnie zaledwie 40 zł miesięcznie. Bez zmian zostaną wszystkie dodatki do zasiłków - m.in. dla rodzin wielodzietnych i rodziców samotnie wychowujących dzieci.

W ostatnim zestawieniu UNICEF-u Polska pod względem ubóstwa dzieci zajęła 24. miejsce na 29 badanych krajów rozwiniętych.

Gazeta Wyborcza, 12.06.2012
A.D., 12 czerwca 2012

Zobacz też:
Ubóstwo i bieda polskich dzieci (luty 2008)
Ponad 750 tys. dzieci żyje poniżej minimum egzystencji (lipiec 2009)
Pomoc materialna (edukacyjna) wynikająca z ustawy o systemie oświaty - sposób realizacji tego zadania przez gminy (marzec 2011)
Za biedni na obiad (sierpień 2011)
Potrzeba nam nowej utopii (maj 2012)
Co piąte dziecko jest ubogie (maj 2012)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży