Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy oświatowej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
9 września Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przeprowadziły pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy oświatowej.

Projekt zakłada, że gminy, które finansują dziecko w przedszkolu niepublicznym w drugiej gminie, nie będą musiały przeznaczać na nie wyższej dotacji, niż gdyby chodziło do przedszkola na terenie gminy, w której mieszka. Zgodnie z nim, wskaźnik procentowy, według którego ustala się wysokość kosztów refundowanych przez gminę zobowiązaną, nie może być wyższy niż wskaźnik przyjęty przez tę gminę na potrzeby dotowania przedszkoli niepublicznych znajdujących się na jej terenie. Zmienione przepisy miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2010 r.

Projekt ustawy został przygotowany w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2008 r., w którym Trybunał orzekł, że przepis art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nadmiernie ogranicza samodzielność finansową gmin, których mieszkańcy korzystają z edukacji przedszkolnej poza granicami terytorialnymi własnych wspólnot.

Projekt trafił do sejmowej komisji nadzwyczajnej.

Serwis Samorządowy PAP, 12 września 2009
A.R./A.D., 12 września 2009

Zobacz też:
Zmiana przepisów o finansowaniu przedszkolaka w sąsiedniej gminie
Przedszkola: orzeczenia prawne w sprawie opłat i dotacji

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży