Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Pensje zasadnicze nauczycieli nadal zamrożone

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ministerstwo edukacji zdecydowało o niepodwyższeniu zamrożonych od czterech lat kwot minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli.

"Określona w art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (...) kwota bazowa dla nauczycieli nie wzrosła w stosunku do kwoty bazowej obowiązującej od dnia 1 września 2015 r. i wynosi 2 717,59 zł. W związku z powyższym, w 2016 r. nie wzrosła wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli" - napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Głos Nauczycielski, 29 marca 2016
A.B., 29 marca 2016

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży