Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Patrole przeciw wagarom

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
"Patrol Szkolny", wspólny patrol Policji i Straży Miejskiej, działa w rejonach szkół na terenie wielu miast w Polsce. Celem patroli jest zwiększenie bezpieczeństwa na terenach należących do placówek oświatowych oraz w ich pobliżu, zapobieganie zjawisku przestępczości nieletnich oraz zachowaniom agresywnym wśród młodzieży, przeciwdziałanie narkomanii wśród dzieci i młodzieży, reagowanie na uchylanie się dzieci od obowiązku szkolnego, w tym chodzenie na wagary.

Patrole działają m.in. w Świdnicy, Jeleniej Górze, Białymstoku i Legnicy. Mundurowi stale obserwują ulubione miejsca, w których najczęściej przebywają uczniowie: salony gier, dworce, skwerki.

Gazeta Edukacyjna, 2.04.2008
A. D., 2 kwietnia 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży