Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Partie o edukacji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Według Gazety Prawnej, podstawowy spór polityczny dotyczy obecnie sześciolatków. Zdaniem PO, PSL i SLD szkoły są dobrze przygotowane do ich przyjęcia, a wydłużanie okresu przejściowego byłoby niewskazane, bo posłanie sześciolatków do pierwszych klas jest elementem kompleksowej reformy edukacji.

Odmiennego zdania są PJN i PiS. Uważają, że w najbliższym roku szkolnym szkoły nie będą w stanie przyjąć tak dużej liczby uczniów.

Kolejną sporną kwestią jest Karta nauczyciela. Tym razem podziały nie przebiegają według obecnie obowiązujących układów koalicyjnych. Zdaniem PO i PJN wiele zapisów karty jest anachronicznych. W obronie nauczycielskich przywilejów stają natomiast PiS, SLD i PSL, którzy twierdzą, że Karta nauczyciela, tak jak obecnie, powinna na szczeblu centralnym określać pragmatykę zawodową nauczycieli, w tym m.in. czas pracy, wynagrodzenie, formy zatrudnienia i świadczenia socjalne.

Dziennik Gazeta Prawna, 13.05.2011
A.B./A.D., 13 maja 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży