Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Otwarcie debaty społecznej nad modelem KRK

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W ramach projektu systemowego „Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji” realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych rozpoczyna się debata społeczna nad modelem Krajowych Ram Kwalifikacji. 8 listopada 2010 w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się konferencja otwierająca debatę. Zespół KRK zaprasza do debaty przedstawicieli ministerstw, pracodawców, związkowców, przedstawicieli systemu oświaty ze wszystkich poziomów, stowarzyszeń rodziców i organizacji pozarządowych.

Instytut Badań Edukacyjnych, 15 listopada 2010
A.R./A.D., 15 listopada 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży