Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Oświata w expose premiery Szydło

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Wsparcie dla rodziny, otwarcie na dialog, cofnięcie obowiązku szkolnego dla sześciolatków, powrót do czteroklasowego liceum, współpraca z przedsiębiorcami w sprawie dostosowywania szkół zawodowych do rynku pracy, patriotyzm i kanon lektur - PiS ma bardzo konkretny pomysł na oświatę.

18 listopada w expose premiery Beaty Szydło pojawiły się konkretne zapowiedzi zmian w systemie oświaty:

- kontynuacja rozbudowy sieci przedszkoli; cel: przedszkola bezpłatne, przynajmniej dla rodzin o niskich, średnich i niewiele wyższych od średnich dochodach;
- cofnięcie w ciągu pierwszych stu dni działania rządu obowiązku szkolnego dla sześciolatków, przekazanie decyzji w ręce rodziców;
- stopniowy powrót do ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum; zmiana ma mieć charakter „ewolucyjny”, i „wykorzystać jak najlepiej potencjał polskich nauczycieli”;
- zlikwidowanie „godzin karcianych”;
- odbiurokratyzowanie szkoły;
- dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku i gospodarki, we współpracy z przedsiębiorcami;
- powrót do „pełnego nauczania historii i kanonu lektur”; szkoła, która ma kształtować wiedzę i postawy, zaś elementem tych postaw ma być „silne poczucie tożsamości narodowej i patriotyzm”;
- polityka oświatowa i kulturalna, służąca „wzmocnieniu postaw patriotycznych. [Polityka ta] musi szeroko korzystać z ogromnych możliwości, jakie daje sfera kultury dla odbudowy i budowy polskiej pamięci. Nadawanie jej wartości. Ukazywania bogactwa naszego narodowego dorobku.”

www.premier.gov.pl, 18.11.2015
A.D., 18 listopada 2015

Zobacz też:
Exposé premier Beaty Szydło - stenogram

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży