Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Oświadczenie Minister Edukacji Narodowej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej MEN zamieszczone zostało oświadczenie Minister Edukacji Narodowej dotyczące nowej podstawy programowej.

Podstawa programowa, która od 2009 roku obowiązuje w gimnazjach i szkołach podstawowych oraz rozporządzenie określające tygodniową liczbę godzin z poszczególnych przedmiotów, zostały przygotowane przez ekspertów, naukowców i nauczycieli na podstawie doświadczeń i wniosków wynikających z badań i dotychczasowej praktyki oraz poddane były także szerokim konsultacjom społecznym. Ponieważ wokół podstawy programowej narosło wiele mitów i nieuprawnionych opinii, minister Szumilas apeluje do wszystkich środowisk o rzetelne zapoznanie się z proponowanymi zmianami.

Ponieważ zbliża się czas podejmowania przez uczniów decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, Pani Minister przygotowała szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów najstarszych klas gimnazjów.

"Zwracam się do dyrektorów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z prośbą o rzetelne i obiektywne przekazywanie informacji o zmianach w kształceniu ponadgimnazjalnym i ich konsekwencjach. Proszę o udzielanie wszelkiej pomocy gimnazjalistom i ich rodzicom w dokonywanych przez nich wyborach" – czytamy w oświadczeniu.

Minister zachęca wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza rodziców i uczniów, do zapoznania się z materiałami informacyjnymi przygotowanymi przez MEN i ORE , znajdującymi się na specjalnie przygotowanej stronie Zanim wybierzesz liceum oraz do zadawania pytań i zapoznania się z odpowiedziami na stronie Forum - szkolne plany nauczania.

MEN, 22.03.2012
A.B./A.D., 22 marca 2012

Zobacz też:
Za co to wszystko? I kto to zrobi? Irena Dzierzgowska, kwiecień 2008
Dyskusje wokół projektu reformy programowej (kwiecień 2008)
Minister Hall przedstawiła założenia nowej podstawy programowej (wrzesień 2008)
Promotorzy reformy edukacji ruszają w teren (październik 2008)
Projekt nowej podstawy programowej finansowany ze środków unijnych (grudzień 2008)
Spotkanie w MEN na temat podstawy programowej (luty 2009)
Naukowcy dyskutują na temat treści nowej podstawy programowej (marzec 2009)
Sondy Głosu Nauczycielskiego (wrzesień 2009)
Projekt zreformowania liceów mało realny? (listopad 2009)
MEN chce monitorować wprowadzanie nowej podstawy programowej (luty 2010)
Informacja o wynikach monitorowania wdrażania podstawy programowej (listopad 2010)
Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (styczeń 2012)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży