Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Ostatni sprawdzian po szkole podstawowej?

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Prawie 350 tys. uczniów VI klasy przystąpiło 5 .04. do sprawdzianu kończącego naukę w szkole podstawowej.

Zgodnie z zapowiedziami MEN ma to być ostatnie sprawdzian - od przyszłego roku zastąpią go testy kompetencyjne. Centralna Komisja Egzaminacyjna od przyszłego roku szkolnego będzie udostępniać szkołom testy diagnostyczne wraz z zasadami oceniania. Testy te mają pozwolić na określenie „wstępnej oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów rozpoczynających III etap edukacyjny (gimnazjum)”. Gimnazja natomiast same przeprowadzą badanie uczniów i sprawdzą ich prace. Testy diagnostyczne nie będą obowiązkowe dla szkół.

Głos Nauczycielski, 5 kwietnia 2016
A.B., 5 kwietnia 2016

Zobacz też:
Projekt (kolejnych) zmian w ustawie o systemie oświaty (marzec 2016)
„Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej” – raport IBE (listopad 2015)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży