Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Osiągnięcia MEN

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
4 października w MEN odbyła się konferencja prasowa podsumowująca działalność ministerstwa w latach 2005-2007. Minister Legutko za największe osiągnięcia resortu uznał przygotowanie Narodowego Planu Stypendialnego, wzrost wynagrodzeń nauczycieli i związaną z tym poprawę ich sytuacji, a także zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach przez przyjęcie rządowego programu „Zero tolerancji” i wprowadzenie mundurków.

Bezpośrednią pomocą finansową objęto 430 tys. uczniów, w tym wszystkich pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR. Równocześnie 122 tys. uczniów otrzymało bezpłatne podręczniki, 365 tysiącom uczniów klas 0-3 MEN dofinansował zakup podręczników, 860 tys. uczniów otrzymało dofinansowanie zakupu mundurków.

Po zmianie kierownictw MEN najważniejsze osiągnięcia resortu to wprowadzenie nowej listy lektur, wprowadzenie matematyki jako przedmiotu obowiązkowego dla wszystkich maturzystów, uznanie języka angielskiego za przedmiot obowiązkowy od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

MEN, 4.10.2007
A. D., 7 października 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży