Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

ORE: unieważnienie wyników konkursu na partnerów projektu „E-podręczniki”

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Pełniący obowiązki Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Jarosław Wojdyła podjął decyzję o powtórzeniu otwartego naboru ofert na partnerów i wyboru partnerów do wspólnej realizacji projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”.

Decyzja dotyczy wyłącznie partnerów spoza sektora publicznego: jak podano w informacji ORE, „Wybór uczelni wyższych, z którymi podjęta została współpraca w zakresie opracowania podręczników do przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych, matematyki i przedmiotów informatycznych nie wymaga otwartego naboru. Umowy z tymi instytucjami mogą zostać zawarte zgodnie z trybem określonym w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.”

W następstwie decyzji o unieważnieniu naboru ofert w ogłoszony zostanie ponowny konkurs na wybór partnera technologicznego i partnera w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.

W komunikacie ORE napisano: „Kierując się dobrem projektu, który towarzyszy programowi rządowemu „Cyfrowa Szkoła”, biorąc także pod uwagę negatywną kampanię, która towarzyszyła konkursowi, w którym wyłonieni zostali partnerzy, pełniący obowiązki Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji uznał, że aby w odbiorze społecznym nie pozostały jakiekolwiek wątpliwości co do przejrzystości postępowania oraz równego traktowania oferentów konieczna jest zmiana obowiązujących dotąd procedur i powtórzenie konkursu.”

ORE, 23 lipca 2012
A.D., 23 lipca 2012

Zobacz też:
3507 wniosków o cyfrową szkołę i bojkot wydawców (czerwiec 2012)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży