Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Opublikowano zmianę art.30a ustawy Karta Nauczyciela 

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
MEN informuje, że w Dzienniku Ustaw Nr 213, poz.1650, opublikowana została ustawa o zmianie ustawy Karta Nauczyciela.

Nowelizacja dotyczy art. 30a a w szczególności przedłużenia terminów sporządzania analizy poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, wypłacania nauczycielom jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

MEN, 22.12.2009
A.B./A.D., 22 grudnia 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży