Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Opublikowano rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie BIP MEN znajduje się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy. Podpisane 18 lipca rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2011 roku.

MEN, 8.08.2011
A.B./A.D., 8 sierpnia 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży