Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Opóźnienia w cyklu kształcenia a kontynuacja nauki – nowe rozporządzenie

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podpisała rozporządzenie w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Rozporządzenie to zostało przekazane do podpisu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości. Rozporządzenie zacznie obowiązywać 1 września 2012 r.

Obowiązek uczęszczania do szkoły obejmuje osoby, które nie ukończyły gimnazjum oraz mają mniej niż 18 lat. Rozporządzenie ułatwi realizację tego obowiązku osobom, które ukończyły 16 lat, mają opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokują ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum dla dzieci i młodzieży. Przepisy rozporządzenia umożliwiają bowiem takim osobom uczęszczanie do szkoły podstawowej lub gimnazjum dla dorosłych.

Rozporządzenie umożliwia także podjęcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych osobom, które ukończyły 16 lat i mają opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną, uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży.

Rozporządzenie uwzględnia także zmiany w kształceniu zawodowym, które rozpoczną się od 1 września 2012 r.: osoby niepełnoletnie, które ukończyły gimnazjum, mają skończone 15 lat, ale ze względów zdrowotnych lub spowodowanych sytuacją życiową nie mogą podjąć nauki w szkole ponadgimnazjalnej, będą mogły realizować obowiązek nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Dotyczy to także osób niepełnoletnich przebywających w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich.

MEN 6 lipca 2012
A.D. , 6 lipca 2012

Zobacz też:
Gazeta Wyborcza: Matura to bzdura - reportaż o szkołach dla dorosłych

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży