Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Opisowe wyniki ewaluacji szkół

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Nowe rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego zmienia sposób przedstawiania wyników ewaluacji szkół. Od nowego roku szkolnego kuratorki i kuratorzy, będą, zamiast używać skali ocen A do E (A – ocena najwyższa; E – niska), przedstawiać ocenę szkoły w sposób opisowy.

Nadzór pedagogiczny nadal prowadzony będzie w trzech formach: ewaluacji działalności szkół, kontroli przestrzegania przepisów i wspomagania pracy szkół. Nie zmieni się też sposób sprawowania nadzoru - tj. planowy oraz doraźny.

W wyniku przeprowadzonej w szkole lub placówce ewaluacji organ sprawujący nadzór pedagogiczny sporządzi raport, w którym zamieści wyniki ewaluacji obejmujące: opis działań szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań oraz ustalenie, czy szkoła lub placówka spełnia badane wymagania. Według MEN, taki krok pozwoli na „koncentrację uwagi zarówno szkoły jak i czytających raport z ewaluacji szkoły lub placówki na zawartych w nim informacjach ich pracy zamiast na uproszczonej ocenie sumującej”. Opisowy sposób przedstawienia wyników ewaluacji ma zachęcić „do wnikliwego spojrzenia na szkołę i zastanowienia się, w jakich obszarach szkoła funkcjonuje dobrze, a w których nie”. Likwidując skalę ocen w ewaluacji ministerstwo chce ponadto walczyć z pomysłami tworzenia różnego rodzaju rankingów w oparciu o efekty nadzoru pedagogicznego.

MEN, 13.08.2015; Głos Nauczycielski,17.08.2015
A.B. , 17 sierpnia 2015

Zobacz też:
Znowelizowana Ustawa o Systemie Oświaty podpisana (marzec 2015)\
Zmieniony system nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły – szanse i zagrożenia (biuletyn, luty 2010)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży