Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Ogólnopolskie konferencje „Planowane zmiany w oświacie, a lokalne i regionalne strategie oświatowe"

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie organizowane będą w kwietniu i w maju ogólnopolskie konferencje „Planowane zmiany w oświacie, a lokalne i regionalne strategie oświatowe”.

Konferencje poświęcone będą omówieniu zagadnień związanych z planowanymi zmianami w systemie oświaty. Adresowane są do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) i pracowników samorządu terytorialnego bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadań związanych z oświatą. Celem konferencji jest przekazanie uczestnikom najnowszej wiedzy w zakresie zmian systemowych w oświacie, jak również rezultatów osiągniętych w realizowanym projekcie, w tym wyników badań strategii oświatowych realizowanych na poziomie lokalnym i regionalnym przez jednostki samorządu terytorialnego.

Konferencje są częścią projektu systemowego pt. „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, w ramach Priorytetu III, Działania 3.1, Poddziałania 3.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

ORE, 28 marca 2011
A.R./A.D., 28 marca 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży