Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Ogólnopolski raport finansowy Kościoła

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Po raz pierwszy Kościół ujawnił ogólnopolski raport finansowy przygotowany przez Katolicką Agencję Informacyjną w konsultacji z Episkopatem.

Zawiera on m.in. informację o zatrudnieniu księży w szkołach. Wynika z niej, że w szkołach zatrudnionych jest ponad 11 tys. księży i ok. 1100 sióstr. Na całym etacie zarabiają ok. 2,9 tys. brutto.

Z kolei według statystyk opracowanych na początku 2010 roku przez Komisję Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego w szkołach różnego typu uczy religii 33 492 katechetów. Największą grupę stanowią katecheci świeccy (18 348), księża diecezjalni to 11 382. Jako katechetki pracuje też 2610 zakonnic i 1152 zakonników.

Zgodnie z danymi zgromadzonymi w SIO na dzień 30 września 2009 r., wszystkich nauczycieli religii zatrudnionych było 31598. MEN zastrzega jednak, że zgodnie z przepisami ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania nie gromadzi danych o przynależności lub nie do stanu duchownego nauczycieli religii w systemie oświaty. Różnice wynikają m.in. z tego, że Komisja zbiera dane z wydziałów katechetycznych kurii diecezjalnych, a te mają obowiązek podać liczbę katechetów we wszystkich typach szkół na ich terenie - jeśli katecheta uczy w zespole szkół, który obejmuje liceum, gimnazjum i zawodówkę, to jest liczony trzykrotnie.

Przyjmując, że z racji innych obowiązków księża pracują w szkołach na ogół na pół etatu, a siostry zakonne na całym, to osoby duchowne zajmują 8 tys. 876 etatów szkolnych. Pełen koszt utrzymania tych etatów wynosi ok. 350 mln zł rocznie.

Gazeta Wyborcza, Serwis Samorządowy PAP, 28.02.2012
A.B./A.D., 28 lutego 2012

Zobacz też:
Religia w przedszkolu powinna być bezpłatna – twierdzi MEN (styczeń 2012)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży