Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

OECD bada polskie przedszkola

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
„Gazeta Wyborcza” informuje o pierwszych wynikach badań prowadzonych w Polsce przez ekspertów z OECD, dotyczących opieki i nauki dzieci w wieku przedszkolnym.

Raport nie został jeszcze ukończony. Jednak z uzyskanych przez Gazetę informacji wynika, że polskie przedszkola wypadną w nim dobrze przede wszystkim z uwagi na określony centralnie program nauczania, w którym przewiduje się naukę czytania i liczenia oraz naukę przez zabawę i zajęcia ruchowe.

Poprawiły się wskaźniki dotyczące liczby dzieci w przedszkolach - prawie 65 proc. dzieci w wieku 3-5 lat objętych jest opieką przedszkolną. Słabiej wypadamy, co do liczby dzieci w grupie przedszkolnej - 25 na jednego nauczyciela, przy średniej OECD równej 15.

Nauczycielki i nauczyciele w przedszkolach są w grupie najlepiej wykształconych - każdy ma skończone studia wyższe i jeszcze się dokształca. Brakuje im głównie szkoleń z trendów i teorii pedagogicznych czy komunikacji.

Gazeta Wyborcza, 15.11.2011
A.B./A.D., 15 listopada 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży