Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Odwrót od reformy?

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na spotkaniu z nauczycielami w Suwałkach Roman Giertych stwierdził, że można w ciągu najbliższych trzech lat przywrócić czteroletnie licea. „Czteroletnie dobre licea – jak powiedział – tworzyły człowieka. Teraz zostaje praktycznie 2,5 roku nauki w liceum, bo pozostałe pół roku to ścisłe przygotowanie się do matury”.

Szkoły podstawowe i gimnazja uczyć będą tak długo jak obecnie to jest sześć i trzy lata. Pomysł Giertycha to rozpoczynanie nauki w wieku sześciu lat – czyli nauka do matury trwałaby 13 lat, a nie jak dotychczas 12.
(Dziennik 12.05.2007)
I. D., 20 maja 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży