Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Odpowiedź MEN na postulaty „Solidarności”

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister Katarzyna Hall wystosowała 16 lipca pismo do Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność", zawierające szczegółowe odpowiedzi na 21 postulatów dotyczących polskiej oświaty, sformułowanych przez związek.

Zdaniem Minister większość przedstawionych przez „Solidarność” postulatów jest zbieżna z ideami zmian wprowadzanych przez MEN. Postulaty Związku dotyczą m.in. zmian w Karcie Nauczyciela, podwyżek wynagrodzenia nauczycieli, wzmocnienia nadzoru pedagogicznego dla wszystkich szkół publicznych i niepublicznych, doposażenia szkół i określenia maksymalnej liczby uczniów w klasach, wybudowania boisk i klas gimnastycznych w każdej szkole, zapewnienia uczniom w każdej szkole opieki medycznej, pedagogicznej i psychologicznej, zapewnienia wszystkim dzieciom dostępu do bezpłatnej edukacji przedszkolnej, zaprzestania nieuzasadnionych likwidacji szkół, przywrócenia odpowiedniej rangi szkolnictwu zawodowemu m.in. przez utworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej.

MEN, 17.07.2010
A.B./A.D., 17 lipca 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży