Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Od września 2010 roku wzrosną pensje nauczycieli

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rozmowy rządu ze związkami 3 września zakończyły się przyjęciem przez ZNP propozycji rządu, dotyczącej 7% podwyżki od września przyszłego roku, a przy dobrej koniunkturze – dodatkowej w wysokości 1%. Budżet państwa ma na podwyżki wydać do 1,8 mld zł. W porozumieniu jest też obietnica podwyżek na 2011 r. – zgodnie z nią nauczyciele mieliby dostać dwa razy po 5 proc. (pierwszy raz w styczniu, drugi we wrześniu 2011 r.). O ile - co w porozumieniu podkreślono - pozwoli na to budżet i koniunktura gospodarcza. - Zrobiliśmy wszystko, żeby wzrost wynagrodzeń był jak najwyższy, a jednocześnie bezpieczny dla budżetu. Żadna grupa zawodowa w Polsce nie jest traktowana tak priorytetowo - mówił po zakończeniu negocjacji szef doradców premiera minister Michał Boni.

Porozumienia nie podpisały oświatowa „Solidarność” oraz Forum Związków Zawodowych - oba związki uważają, że to za mała podwyżka w stosunku do ubiegłorocznych rządowych propozycji. Ale bez ZNP ewentualnego strajku nie wywołają. Ustalono również powołanie zespołu roboczego, który zajmowałby się analizą struktury wynagrodzenia nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem udziału płacy zasadniczej w wynagrodzeniu średnim oraz uzgodniono termin spotkania grupy roboczej powołanej w celu analizy czasu i warunków pracy nauczycieli.

MEN, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, 4 września 2009
A.R./A.D., 4 września 2009

Zobacz też:
Premier obiecał podwyżki

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży