Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Od redakcji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na kolejny, piąty numer kwartalnego biuletynu Społecznego Monitora Edukacji składają się trzy teksty. Anna Rękawek rozmawia z wiceministrem Mirosławem Sielatyckim o „Kompasie” (okazją do rozmowy było spotkanie z ministrem Sielatyckim, podczas którego m.in. rozdawane były egzemplarze „Kompasu”, przechowywane dotąd w Biurze Informacji Rady Europy). Janina Zawadowska pisze o tym, jak polski system edukacji wypada na tle systemów edukacji krajów UE, analizując przede wszystkim dane dotyczące związków między edukacją, a budowaniem gospodarki opartej na wiedzy. Andrzej Pery opracował zestawienie zmian prawnych, zaproponowanych przez MEN w ciągu ostatniego roku.

Społeczny Monitor Edukacji jest obywatelską kontrolą działania władz oświatowych. Działamy od 2006 roku: gromadzimy i upowszechniamy informacje na temat polityki oświatowej, staramy się reagować w sytuacjach, w których posunięcia władz oświatowych mogą prowadzić do naruszania zasad demokratycznego państwa prawa, ograniczania wolności i autonomii szkół, naruszania zasady równości w dostępie do edukacji i obniżania jakości edukacji.
A.D., 30 października 2010

Zobacz też:
Obniżenie wieku szkolnego - uwagi po trzech latach

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży