Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Od redakcji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W kolejnym numerze kwartalnego biuletynu Społecznego Monitora Edukacji najdziecie trzy teksty i jedno ogłoszenie. Anna Rękawek, która uczestniczy w spotkaniach MEN-owskiego zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw statusu nauczyciela, wylicza najważniejsze pytania, związane z planowanymi zmianami w Karcie Nauczyciela. Andrzej Pery szczegółowo omawia i komentuje planowane zmiany w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej w szkołach. Zaś Janina Zawadowska przypomina, dlaczego obniżenie wieku obowiązku szkolnego jest tak ważne.


Społeczny Monitor Edukacji jest obywatelską kontrolą działania władz oświatowych. Działamy od 2006 roku: gromadzimy i upowszechniamy informacje na temat polityki oświatowej, staramy się reagować w sytuacjach, w których posunięcia władz oświatowych mogą prowadzić do naruszania zasad demokratycznego państwa prawa, ograniczania wolności i autonomii szkół, naruszania zasady równości w dostępie do edukacji i obniżania jakości edukacji.
A.D., 24 lipca 2010

Zobacz też:
Janusz Niedbał "Dzieci czy ryby?" - sprawozdanie z XVI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży
Marzanna Pogorzelska "Analiza dotycząca podejmowania tematyki orientacji psychoseksualnej w polskiej edukacji (2007-2009)"

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży