Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Od redakcji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
w tym numerze biuletynu Społecznego Monitora Edukacji, Andrzej Pery komentuje projekt ZNP, dotyczący subwencjonowania przedszkoli z budżetu państwa. Wskazuje możliwe zagrożenia, związane z tym projektem i proponuje alternatywne rozwiązanie kwestii finansowania przedszkoli.

Anna Dzierzgowska z kolei w swoim felietonie omawia i komentuje dyskusję na temat edukacyjnej części raportu „Polska 2030”, przeprowadzoną na stronach Krytyki Politycznej – a jednocześnie również wspomina o kwestii przedszkoli i nawiązuje do projektu ZNP. Omawia związane z nim obawy i przypomina o jego zaletach.


Społeczny Monitor Edukacji jest obywatelską kontrolą władz oświatowych. Gromadzimy i upowszechniamy informacje na temat polityki oświatowej, staramy się reagować w sytuacjach, w których posunięcia władz oświatowych mogą prowadzić do naruszania zasad demokratycznego państwa prawa, ograniczania wolności i autonomii szkół, naruszania zasady równości w dostępie do edukacji i obniżania jakości edukacji. Działamy od 2006 roku. Od października 2009 roku otrzymujemy wsparcie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
A.D., 4 kwietnia 2010

Zobacz też:
Społeczny Monitor Edukacji: o projekcie
Krótka historia Społecznego Monitora Edukacji

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży