Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Od Redakcji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Niniejszy numer biuletynu składa się z obszernych, analitycznych tekstów:

- nauczycielki-praktyczki, Anna Blumsztajn (WOS) i Magdalena Kowalska (język polski), omawiają i analizują, na przykładzie matur z wiedzy o społeczeństwie oraz matury z języka polskiego, zmiany w egzaminie maturalnym, wprowadzone w 2015 roku;

- raport z badania, przeprowadzonego i opracowanego przez dr Tomasza Wrzoska, pozwala zapoznać się z perspektywą i opiniami osób, które pracowały przy monitorowanych przez nas projektach;

- w ramach prowadzonego przez nas studium przypadku, czyli analizy historii zmian w rozporządzeniu o ocenianiu, Andrzej Pery omawia najnowsze zmiany w przepisach oraz tryb ich wprowadzania.

W ramach naszego, zmierzającego już powoli ku końcowi, monitoringu wybranych projektów systemowych, realizowanych przez CKE, starałyśmy się zestawić ze sobą opinie i analizy różnych grup osób, związanych z systemem edukacji. Korespondowałyśmy z władzami oświatowymi, rozmawiałyśmy z dyrektorkami i dytrektorami szkół, pytałyśmy o zdamie ekspertki-praktyczki uczące konkretnych przedmiotów, rozmawiałyśmy z osobami, zatrudnionymi przy realizacji projektów, analizowałyśmy dokumentację. W kolejnych numerach naszego biuletynu i na stronach Społecznego Monitora znaleźć można zapis tych rozmów i analiz. W nadchodzącym, specjalnym majowym numerze biuletynu pokusimy się o próbę zebrania i podsumowania wszystkich wniosków płynących z naszych badań.
Anna Dzierzgowska, 25 marca 2016

Zobacz też:
Analiza nowej matury z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie (rok 2014/2015)
Humanistka na briefingu. Analiza zmian w maturze ustnej z języka polskiego
Wizja reform edukacji – perspektywa osób realizujących projekty CKE. Raport z badania
Zmiany w systemie oceniania, klasyfikowania i egzaminowania

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży