Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Od Redakcji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Niniejszy numer biuletynu ukazuje się z kilkutygodniowym poślizgiem - a to dlatego, że czekałyśmy z jego opublikowaniem przede wszystkim na ogłoszenie wyników tegorocznych matur.

Dziś wiadomo już, że maturę 2015 w pierwszym terminie zdało w sumie 74% zdających, przy czym na ten wynik składa się 80% matur zdanych przez osoby przystępujące do matury w "nowej", zmienionej formule i 64% matur zdanych przez osoby, zdające w formule "starej". Wg "starej", tj dotychczasowej formuły zaś zdawali maturę przede wszystkim uczniowie i uczennice czteroletnich techników, ostatni rocznik, którego nie objęła jeszcze reforma programowa.

Największym zaskoczeniem tegorocznej matury jest wynik egzaminów z rozszerzonego WOSu: średnia 26%, mediana - 20%. W Monitorze zamierzamy uważnie przyjrzeć się tej klęsce i zanalizować jej powody.

Trwa prowadzony przez nas monitoring egzaminu maturalnego 2015 - zbieramy relacje, opinie, komentarze (a także plotki) od osób, które w tym roku miały z tym egzaminem do czynienia - dyrektorek i dyrektorów szkół, nauczycuelstwa, uczniostwa, rodziców... W tym numerze biuletynu o nowej maturze ustnej z języka polskiego pisze dla nas polonista i egzaminator z województwa śląskiego.

W ramach podsumowań, przygotowałyśmy też kalendarium najważniejszych zmian w egzaminach maturalnych i gimnazjalnych, ogłaszanych, planowanych i wprowadzanych od 2008 roku. Zależało nam na włączeniu do niego także informacji o najważniejszych projektach zmian, które nie weszły ostatecznie w życie - w ten sposób kalendarium, choćby częściowo, ma odzwierciedlać meandry debaty nad kształtem egzaminów (no dobrze, debata to może trochę pojęcie na wyrost...).

I na koniec niniejszego numeru biuletynu - krótki przegląd naszej korespondencji z MEN i CKE, prowadzonej w ramach niniejszego projektu.

Ciąg dalszy - kolejne teksty, zbierane w ramach monitoringu, pogłębione analizy tego, co wydarzyło się w czasie tegorocznej matury - w kolejnym, poszerzonym numerze biuletynu, który ukaże się na przełomie sierpnia i września.


A.D., 28 lipca 2015

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży