Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Ocena z religii wliczana do średniej.

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister Legutko w pierwszych dniach urzędowania ogłosił, że trzeba się przyjrzeć rozporządzeniu, zgodnie z którym, ocena z religii na świadectwie będzie wliczana do średniej.

Wypowiedź ministra wywołała natychmiastową reakcję władz kościelnych. Zaprotestowali m.in. abp. Sławoj Głódź i kardynał Dziwisz.

Centrum Informacyjne Rządu wydało komunikat, w którym ogłoszono, że ocena z religii będzie wliczaną do średniej, ponieważ „rząd działa zgodnie z postanowieniami Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu”. Po tym oświadczeniu minister Legutko wycofał się ze swojego pomysłu.

SLD zapowiedziało, że skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisu wliczającego ocenę z religii do średniej.

Jak wynika z sondażu, jaki dla „Rzeczpospolitej” przeprowadziła GfK „Polonia”, tylko 36% dorosłych ankietowanych opowiada się za wliczaniem stopnia z religii do średniej, przeciwnego zdania jest 60%. Podobny jest rozkład opinii wśród uczniów.

Źródło: Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita 20.08.2007
I. D., 22 sierpnia 2007

Zobacz też:
Średnia z religią – analiza stanu prawnego i faktycznego

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży