Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Ocena z religii – nadzieje i wątpliwości

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował do ministra edukacji Ryszarda Legutko list, zwracający uwagę na konieczność takiego ułożenia programów nauczania religii, które byłyby rzeczywistym przekazywaniem wiedzy o danej religii z poszanowaniem dla niewierzących lub wierzących inaczej. Za niezbędne uważa Rzecznik zapewnienie właściwego doboru kadry nauczającej tak, aby lekcje religii nie były jedynie miejscem krzewienia wiary, ale również przekazywania wiedzy o religii.

Rzecznik wyraża również nadzieję, że uda się zorganizować we wszystkich szkołach lub grupach szkół lekcje etyki, tak aby dla wszystkich uczniów można było obliczyć średnią ocen z tej samej liczby przedmiotów.

Sam minister natomiast ma wątpliwości, czy wliczanie stopnia z religii do średniej ocen jest zgodne z konstytucją. Nie może jednak nic zrobić w tej sprawie, ponieważ uniemożliwia mu to umowa między rządem a Kościołem. Kontrowersyjny przepis może uchylić tylko Trybunał Konstytucyjny.

Biuro Rzecznika Spraw Obywatelskich, 5.09.2007, Gazeta Prawna, 6.09.2007
A. D., 12 września 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży