Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Obrady Rady UE do spraw edukacji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister Krystyna Szumilas przewodniczyła obradom posiedzenia Rady Unii Europejskiej do spraw Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu, które rozpoczęły się w Brukseli 28 listopada.

Minister powiedziała, że priorytety wyznaczone przez polską prezydencję zostały zrealizowane. W dziedzinie edukacji są to edukacja na rzecz mobilności oraz modernizacja szkolnictwa wyższego, natomiast w obszarze młodzieży - priorytet młodzież i świat.

Minister Krystyna Szumilas zwróciła uwagę, że ministrowie odpowiedzialni za oświatę i szkolnictwo wyższe w państwach członkowskich Unii przyjęli dokumenty istotne dla dalszej współpracy oraz realizacji wspólnych celów zawartych w strategii Europa 2020 i programie „Edukacja i Szkolenie 2020".

W dziedzinie edukacji są to:
- Konkluzje Rady dotyczące kompetencji językowych pozwalających zwiększać mobilność;
- Konkluzje Rady w sprawie modernizacji szkolnictwa wyższego,
- Konkluzje Rady na temat poziomu odniesienia dla mobilności edukacyjnej oraz
- Rezolucja Rady w sprawie odnowionej europejskiej agendy w zakresie uczenia się dorosłych.
Z kolei w obszarze młodzieży konkluzje Rady w sprawie wschodniego wymiaru zaangażowania młodzieży i jej mobilności.

MEN, 29.11.2011
A.B./A.D., 29 listopada 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży