Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Obowiązek szkolny sześciolatków od 2014 r. – rząd przyjął projekt ustawy

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na posiedzeniu 3.01. rząd przyjął projekt ustawy przesuwającej o dwa lata wprowadzenie obowiązku szkolnego sześciolatków. Oznacza to, że do 2014 roku dzieci urodzone w latach 2006 i 2007 mogą, ale nie muszą rozpoczynać edukację szkolną. Będzie to zależeć od indywidualnych decyzji rodziców.

Nowością w stosunku do obecnie obowiązujących rozwiązań jest to, że w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 dyrektor szkoły będzie miał obowiązek przyjąć dziecko sześcioletnie do szkoły, jeżeli jego rodzice podejmą taką decyzję.

Wszystkie dzieci w wieku 5 lat będą objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Dzieci urodzone w latach 2006 i 2007, które nie rozpoczną nauki w I klasie szkoły podstawowej, od 1 września 2012 r. i od 1 września 2013 r. będą uczestniczyć w edukacji przedszkolnej. Zapewnienie warunków do kontynuacji przygotowania przedszkolnego będzie zadaniem własnym gmin.

W dwuletnim okresie przejściowym zachowany zostanie obowiązek gmin dotyczący dowożenia dzieci do placówek realizujących wychowanie przedszkolne, do których droga jest dłuższa niż 3 km.

Do roku 2014 kontynuowany będzie program rządowy „Radosna szkoła”, który umożliwia zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki nad dziećmi.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 3.01.2012
A.B./A.D., 3 stycznia 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży