Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Obowiązek dowozu dzieci z niepełnosprawnością ciąży na gminie

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Gminy mają obowiązek zapewnić uczniom i uczennicom z niepełnosprawnością bezpłatny transport do szkoły, która będzie realizować zalecenia z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nawet jeżeli jest to placówka z innej gminy, powiatu czy województwa - przypomina MEN. W sytuacji, gdy rodzice sami organizują dowóz, gmina powinna zwrócić im koszty przejazdu.

Tymczasem do rzecznika uczniów niepełnosprawnych Aleksandry Braun zgłasza się wielu rodziców, którzy mają trudności w wyegzekwowaniu prawa dowozu dziecka do szkoły, zwłaszcza, gdy nie jest ona najbliższą placówką, ale za to najlepiej odpowiada deficytom wynikającym z niepełnosprawności dziecka.

MEN oraz kuratorzy oświaty nie mają możliwości prawnych, by te zapisy egzekwować. Jak wyjaśniła rzeczniczka MEN, Joanna Dębek, kompetencje kuratora oświaty dotyczą tylko szkoły i organu ją prowadzącego. Kurator nie może ingerować w działalność gmin w zakresie dowożenia uczniów. Dodała, że w tej sprawie należy zgłaszać się do rady gminy czy rady miasta i do sądu administracyjnego.

Serwis Samorządowy PAP, 15.05.2015
A.B. , 15 maja 2015

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży