Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

O zmianach formuły sprawdzianu i egzaminu maturalnego

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
MEN zachęca uczniów, nauczycieli i rodziców do zapoznania się z zamieszczonymi na stronie internetowej CKE informacjami dotyczącymi zmienionej formuły sprawdzianu i egzaminu maturalnego, które będą obowiązywały od przyszłego roku.

Dla uczniów, którzy od roku szkolnego 2014/2015 będą pisali sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej, zamieszczono film instruktażowy na temat przebiegu sprawdzianu, rodzajów zadań i sposobów podawania odpowiedzi. Dla rodziców przygotowano informacje dotyczące między innymi struktury sprawdzianu, podstawowych zasad jego przeprowadzania i informacji, jakie znajdą się na zaświadczeniu o wynikach. W zakładce dla nauczycieli przedstawiony został cykl czterech wykładów dotyczących zmian w sprawdzianie.

W części dotyczącej zasad nowego egzaminu maturalnego w 2015 r. znalazły się informatory, przykładowe arkusze zadań, opisy procedur, materiały dla maturzystów i dla nauczycieli, a także szczegółowe odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Adres strony www.cke.edu.pl.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 22.10, minister Kluzik-Rostkowska i dyrektor CKE Marcin Smolik, przedstawiali różnice pomiędzy dotychczas obowiązującymi a nowymi zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Każdy maturzysta i maturzystka obowiązkowo zdawał dotąd, i zdaje nadal, pięć egzaminów: z języka polskiego i wybranego języka obcego pisemny i ustny, z matematyki tylko pisemny. Pisemne egzaminy obowiązkowe przeprowadzane są na poziomie podstawowym. Dla egzaminów w części ustnej nie określa się poziomu egzaminu. Aby zdać egzamin obowiązkowy – pisemny lub ustny – trzeba uzyskać minimum 30% punktów możliwych do uzyskania. Od 2015 roku każda osoba zdająca będzie musiała przystąpić także do egzaminu z jednego wybranego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym. Oprócz tego jednego obowiązkowego egzaminu, każdy absolwent może dodatkowo przystąpić do egzaminów z kolejnych przedmiotów dodatkowych – od jednego do pięciu. Egzaminy z przedmiotów dodatkowych są przeprowadzane na poziomie rozszerzonym.

Największa zmiana dotyczyć będzie egzaminu ustnego z języka polskiego. Zdający będzie losował zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie. Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie wypowiedzi monologowej, a następnie uczestniczenie w związanej z tą wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym.

Men, 24.10.2014
A.B., 24 października 2014

Zobacz też:
Matura ustna z języka polskiego: odpowiedź MEN, czerwiec 2013

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży