Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

O wolności i godności w wychowaniu w MEN

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Konferencja „Wychowanie do poszanowania i afirmacji godności człowieka celem i zadaniem wychowania” została zorganizowana we współpracy z Forum Szkół Integralnego Wychowania oraz Towarzystwem Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi. Opiekunem naukowym obu organizacji jest prof. dr hab. Krystyna Chałas z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W spotkaniu wzięły udział: minister edukacji narodowej Anna Zalewska oraz sekretarz stanu Teresa Wargocka.

Swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w szkołach podzielili się dyrektorzy szkół: Urszula Karnasiewicz (dyrektor Szkoły nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu), Krystyna Piosik (dyrektor gimnazjum w Sułowie) oraz ks. Mirosław Prasek (dyrektor Katolickiego Liceum im. Filipa Neri w Radomiu). Część konferencji, podczas której prezentowano doświadczenia szkół, prowadził ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj, Wykłady wygłosili też: ks. prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej dr hab. Adam Solak, prof. APS dr hab. Józef Bednarek oraz dr Anna Andrzejewska.

MEN, 11.12.2015
A.D., S.K., 11 grudnia 2015

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży