Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

O oświacie na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego samorządy powtórzyły swoje oczekiwania, co do zmian potrzebnych w oświacie, a MEN zaprezentowało obecny stan jej finansowania.

Resort edukacji podkreśla, że pieniędzy w systemie jest wystarczająco dużo - subwencja oświatowa z roku na rok rośnie, podnosi się też kwoty przypadającej na każdego ucznia. Według MEN wiele zależy od tego, jak samorząd wykorzysta subwencję. Ministerstwo poinformowało o planach objęcia dotacją z budżetu państwa wychowania przedszkolnego i nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej.

Samorządy domagają się zmian w Karcie Nauczyciela, m.in. likwidacji średnich wynagrodzeń nauczycielskich i wypłaty nauczycielom tzw. czternastej pensji oraz modyfikacji zasad udzielania urlopów dla poratowania zdrowia.

Minister Michał Boni, prowadzący posiedzenie KWRiST, zaproponował, by strona samorządowa podzieliła swoje postulaty na potrzeby bieżące, które da się zmienić od ręki, i potrzeby strategiczne, wymagające szerszej dyskusji. Lista tych pierwszych ma zostać przedstawiona Komisji Wspólnej jeszcze w kwietniu.

Serwis Samorządowy PAP, 28.03.2012
A.B./A.D., 28 marca 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży