Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nowy wiceminister edukacji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Maciej Jakubowski, absolwent socjologii i doktor nauk ekonomicznych, został nowym podsekretarzem stanu w MEN. Ma odpowiadać min. za współpracę z samorządami. Wcześniej, od 2008 roku, pracował jako analityk w zespole zarządzającym badaniem PISA.

Podczas konferencji "Samorządy a szkoły" nowy wiceminister edukacji Maciej Jakubowski skrytykował podnoszony min. przez samorządy postulat likwidacji Karty Nauczyciela.

Uczestnikami konferencji byli w większości samorządowcy. Dyskutowali oni z ekspertami na temat finansów oświaty. Wśród zgłaszanych postulatów najczęściej pojawiało się wezwanie do likwidacji Karty Nauczyciela – napisał Głos Nauczycielski. Nowy wiceminister edukacji oświadczył jednak, że jego resort nie pracuje nad żadną zmianą KN, a z ewentualną rewizją Karty trzeba poczekać na efekty badania czasu pracy przeprowadzane obecnie przez Instytut Badań Edukacyjnych. „Rzucanie hasła w stylu: "zlikwidujemy Kartę Nauczyciela i będzie lepiej" jest groźne” - stwierdził Jakubowski. Jego zdaniem, w sprawie potrzebny jest konsensus związkowców i samorządowców.

„Wystarczy spojrzeć na doświadczenia innych krajów, by dojść do przekonania, że nie jest tak, że gdy zawód nauczyciela stanie się całkowicie uwolniony, to kraje te notują lepsze osiągnięcia, jeśli chodzi o edukację młodzieży” - oznajmił Jakubowski, który przez ostatnie lata pracował w OECD i zajmował się min. przeprowadzaniem badań PISA. Za przykład podał Singapur i Finlandię, czyli kraje co roku wypadające najlepiej w badaniach PISA, w których zawód nauczyciela jest niezwykle silnie uregulowany. Podkreślił, że w tych państwach najważniejsze jest kształcenie nauczycieli i decydowanie o tym, kto przychodzi do zawodu.

Głos Nauczycielski, 26.04.2012, 07.05.2012
A.B./A.D., 7 maja 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży