Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nowy Rzecznik Praw Dziecka

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Sejm wybrał Rzecznika Praw Dziecka. Został nim Marek Michalak, rekomendowany przez rządzącą koalicję . Otrzymał 237 głosów, Leszek Dobrzyński zgłoszony przez PiS 144, a Katarzyna Piekarska rekomendowana przez Lewicę - 41.

Nowy Rzecznik zapowiada, że będzie walczył z biedą wśród dzieci, z przemocą, działał na rzecz wzmocnienia więzi rodzinnych, lepszą jakość edukacji i opiekę zdrowotną. Chce budować dobre relacje urzędu z organizacjami pozarządowymi, naukowymi oraz międzynarodowymi. I stworzyć powszechnie dostępny telefon interwencyjno-informacyjny dla dzieci. Zapowiada, że będzie bronił dzieci jeszcze przed ich urodzeniem - np. otaczając opieką spodziewające się dziecka matki, których dzieci wymagają specjalistycznej pomocy.

Marek Michalak urodził się w 1971 roku w Świdnicy. Ukończył pedagogikę resocjalizacyjną, a także studia podyplomowe w zakresie socjoterapii oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej. Od 1987 roku pracuje społecznie na rzecz dzieci i młodzieży, m.in. w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” w Świdnicy, Centrum Przyjaźni Dziecięcej w Świdnicy, Ogólnopolskim Forum na rzecz Praw Dziecka. W 1994 roku został najmłodszym kawalerem Orderu Uśmiechu; od 1996 r. jest członkiem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, od 2007 roku kieruje tą organizacją jako kanclerz.

Poprzedni Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska zrezygnowała ze swojej funkcji.

Gazeta Wyborcza, 23 i 24.07.2008
I. D., 24 lipca 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży