Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nowy przedmiot – edukacja dla bezpieczeństwa

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej i Bogdan Klich, Minister Obrony Narodowej, podpisali 21 października porozumienie pomiędzy MEN i MON o współpracy na rzecz edukacji obywatelskiej, patriotycznej i proobronnej młodzieży szkolnej. W przyszłym roku szkolnym w gimnazjach i liceach pojawi się nowy przedmiot: edukacja dla bezpieczeństwa. Zastąpi on dotychczasowe przysposobienie obronne.

Minister Katarzyna Hall powiedziała, że z myślą o jakości edukacji w naszym kraju staramy się aktualizować również treści związane z bezpieczeństwem. – Wprowadzamy nowy przedmiot w gimnazjum „edukacja dla bezpieczeństwa" , który zastąpi dotychczasową ofertę przysposobienia obronnego i będzie kontynuowany w szkołach ponadgimnazjalnych. Minister Klich podziękował szefowej resortu edukacji za pełną otwartość i wolę osiągnięcia porozumienia. – Podpisaliśmy porozumienie, aby ten patriotyzm, patriotyzm odpowiedzialności zakorzenił się w tradycji narodowej i żeby z niego korzystały i szkoła polska i polskie wojsko.

- Szkolne programy muszą być dostosowane do wymogów współczesności. Teraz zadaniem szkoły jest przygotowanie do bezpiecznego życia w warunkach pokoju, gdy zagrożenia są zupełnie inne niż w warunkach wojennych – tłumaczy Zbigniew Marciniak, wiceminister edukacji. – Pod tym kątem zmieniono szkolne programy niemal na całym świecie, nasze także wymagały takiego unowocześnienia.

Gimnazjaliści będą uczyć się o zagrożeniach w czasie pożaru, powodzi, tąpnięcia, katastrof komunikacyjnych. Nauczą się udzielać pierwszej pomocy, gasić płonącą odzież na człowieku, tłumić zarzewie ognia, ewakuować budynek własnej szkoły. Nauczyciel wyjaśni, dlaczego warto obserwować poziom wody w rzekach, wskaźniki urządzeń hydrotechnicznych i melioracyjnych. I jak pomóc w przypadku zatrucia pokarmowego albo chemicznego, porażenia prądem, poparzenia, wyziębienia lub przegrzania organizmu. W liceum i technikum będą lekcje o profilaktyce HIV oraz o przemocy seksualnej.

Współpracująca przy tworzeniu nowego programu nauczania Komenda Główna Policji chce, by młodzież świadomie unikała zagrożeń ze strony innych: narkotyków, przemocy – także seksualnej. Nauczyciel będzie uświadamiał dzieciom ich prawa i zagrożenia. Ministerstwo Obrony już podpisało umowę z MEN o współpracy przy tworzeniu nowych podstaw programów nauczania dla szkół.

Od roku szkolnego 2009/20010 lekcje o bezpieczeństwie będą prowadzone w pierwszych klasach szkół podstawowych i gimnazjów. Potem zaczną się w pozostałych klasach.

MEN, 21.10.2008, Dziennik „Polska”, 3.11.2008
A. B./A. D., 3 listopada 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży