Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nowy nadzór

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
9.11. weszło w życie rozporządzenie ministra edukacji o nadzorze pedagogicznym. Nowy nadzór ma być prowadzony na podstawie planowych kontroli, które będą miały jednolite tematy w całym kraju. Wizytatorzy będą zbierać i analizować informacje w czterech obszarach działania, takich jak: efekty pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, procesy zachodzące w szkole służące jej rozwojowi, funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, zwłaszcza w zakresie współpracy z rodzicami, jakość zarządzania daną placówką.

Szkoła w każdym z tych obszarów podlegać będzie ocenie, której skala została określona od poziomu A (bardzo o wysoki stopień spełniania wymagań) do poziomu E (bardzo niski). Jeśli dla choćby jednego z badanych obszarów ustalony zostanie wynik na poziomie E, w szkole będzie musiał być opracowany i przeprowadzony w tej dziedzinie plan naprawczy. Do planowych kontroli będą jednakowe narzędzia.

Raport z badania pracy szkoły tzw. ewaluacji będzie przekazywany dyrektorowi oraz organowi prowadzącemu szkołę czy placówkę. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny ma zawiadamiać dyrektora szkoły i organ prowadzący o zamiarze przeprowadzenia planowej ewaluacji zewnętrznej szkoły i jej zakresie 30 dni przed kontrolą.

Serwis Samorządowy PA, 10.11.2009
A.B./A.D., 9 listopada 2009

Zobacz też:
Nowe rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego
Niedługo nowe rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym


Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży