Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nowelizacja ustawy w Sejmie

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty przewiduje, że kandydaci do pracy w szkole będą zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Nauczyciele stażyści i kontraktowi będą podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej. Mundurki przestaną być obowiązkowe. Dyrektor szkoły będzie mógł wprowadzić mundurki, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców i rady pedagogicznej. Stypendia za dobre wyniki w nauce będą przyznawane tylko uczniom, którzy mają z zachowania ocenę co najmniej dobrą. Strażnicy miejscy będą zobligowani do informowania dyrektorów szkół o uczniach przebywających w miejscach publicznych podczas lekcji. Wprowadzone będą nowe zasady wynagradzania nauczycieli przy egzaminach zewnętrznych.

Gazeta Prawna, 11.03.2008
I. D., 11 marca 2008

Zobacz też:
Co może się zmienić w ustawie?

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży