Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nowelizacja ustawy oświatowej po wakacjach

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ministerstwo Edukacji planowało, że projekt zmiany ustawy o systemie oświaty trafi do Sejmu przed wakacjami. W tej sprawie przedstawiciele ZNP spotkali się z Donaldem Tuskiem.

Nie zachodzą żadne przesłanki ani merytoryczne ani formalne do wprowadzenia tak daleko idących, rewolucyjnych zmian w edukacji - twierdzi ZNP. Sławomir Broniarz mówił Rzeczpospolitej, że związkowcom udało się przekonać premiera, że ustawa wymaga poważnej publicznej debaty i potrzeba na to czasu. Atmosfera przed wyborami parlamentarnymi nie będzie sprzyjać dyskusji. Premier Tusk zapewnił związkowców, iż „intencją rządu nie jest szybka praca nad tak ważnymi zmianami w edukacji".

„Wszystkie zmiany przygotowane w projekcie są potrzebne dla podniesienia jakości nauczania: lepszej pomocy uczniom, zwiększania liczby miejsc w przedszkolach, ratowania szkół przed likwidacją oraz modernizacji kształcenia zawodowego. Dlatego powinny być wprowadzone jak najszybciej” – uważa z kolei minister Katarzyna Hall. Jak dodaje, ostateczną decyzję w sprawie skierowania projektu do Sejmu podejmuje nie jeden minister, ale cały rząd.

Komunikat po spotkaniu z Premierem znajduje się na stronie ZNP. 

ZNP, 18.05.2011, Rzeczpospolita, 19.05.2011
A.B./A.D., 19 maja 2011

Zobacz też:
Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży