Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nowelizacja Ustawy o Systemie Oświaty

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
23 stycznia Sejm przyjął projekt nowelizacji Ustawy o Systemie Oświaty. To w tym projekcie zawarte są przepisy, wprowadzające reformę. Za ustawą było 254 posłów, przeciw –146, ośmiu wstrzymało się od głosu. Tak duża przewaga – efekt współpracy między Platformą, PSL i Lewicą – wskazuje, że projektowi nie powinno zagrozić ewentualne weto prezydenta.

Przede wszystkim w nowelizacji przewidziano obniżenie wieku obowiązku szkolnego. Dzieci, które do końca kwietnia skończą sześć lat, będą mogły pójść już do szkoły, a nie do zerówki. W latach 2009-12 dzieci sześcioletnie będą się uczyły w pierwszych klasach razem z dziećmi siedmioletnimi. O tym, czy sześciolatek pójdzie do szkoły, będą decydowali rodzice, przy czym dzieci urodzone w pierwszej części roku będą musiały zostać do szkoły przyjęte, o ile rodzic się na to zdecyduje, zaś dzieci z drugiej części rocznika – tylko, jeśli dyrektor szkoły uzna, że ma dla nich miejsce. Dzieci, które rodzice zatrzymają w domu pójdą do przedszkola, chociaż często zorganizowanego w szkole, w miejsce dzisiejszych zerówek. Pełny obowiązek szkolny dla sześciolatków ma, według projektu, wejść w 2012 roku.

Kolejne zmiany to:
- łatwiejsze niż dotąd przejmowanie szkół (ale tylko małych, czyli do 70 uczniów i po uzyskaniu opinii kuratora) przez stowarzyszenia czy osoby fizyczne. Przekazywana szkoła nie musi (jak dotąd) być likwidowana, musi pozostać szkołą publiczną, czyli bez czesnego;
- ułatwiona likwidacja szkół – samorząd będzie mógł ją przeprowadzić już bez opinii kuratora;
- ograniczenie uprawnień kuratorów, którzy stracą m.in. wpływu na powołanie i odwołanie dyrektorów szkół;
- wprowadzenia zapisu, że dyrektorem szkoły nie musi już być nauczyciel.

Znowelizowana Ustawa o Systemie Oświaty trafia obecnie do Senatu.

Gazeta Wyborcza 24.01.2009
A.B./A.D., 24 stycznia 2009

Zobacz też:
Projekty nowelizacji ustaw oświatowych

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży