Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
4 marca Minister edukacji Narodowej w w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. dopuszczania przez dyrektora szkoły do użytku w danej szkole programów nauczania, w tym programów nauczania dla zawodów.

Odstąpiono od wymogu posiadania świadectwa dojrzałości przez instruktorów praktycznej nauki zawodu, co wpłynie na zwiększenie liczby pracodawców uprawnionych do pełnienia tej funkcji instruktora zainteresowanie przyjmowaniem uczniów na praktyczną naukę zawodu.

Odstąpiono także z określenia liczby uczniów jako kryterium będącego podstawą wypłacania świadczeń opiekunom praktyk zawodowych. Obwiązujące przepisy w tym zakresie odnosiły się głównie do byłych dużych zakładów państwowych, które przyjmowały uczniów na praktyki zawodowe. Obecnie dyrektorzy szkół mają ograniczone możliwość kierowania większej grupy uczniów na praktyki zawodowe do jednego pracodawcy.  

MEN, 4.03.2010
A.B./A.D., 4 marca 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży