Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nowe zasady wglądu w prace egzaminacyjne

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Od obecnej sesji egzaminu gimnazjalnego obowiązują nowe ujednolicone zasady dotyczące wglądu w prace egzaminacyjne uczniów ustalone przez CKE; nowe zasady będą obowiązywały także na maturze.

Nowe "Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej" CKE opublikowała w lutym na swej stronie internetowej.

Zgodnie z nimi, wgląd do pracy egzaminacyjnej przysługuje uczniowi i jego rodzicom na pisemny wniosek składany do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej od dnia ogłoszenia wyników danego egzaminu do 6 miesięcy od dnia ich ogłoszenia. W przypadku uczniów pełnoletnich wniosku nie mogą w ich imieniu złożyć rodzice; uczeń musi zrobić to sam.

Czas wglądu do pracy określany jest przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jednak nie może on trwać krócej niż 30 minut. Praca nie może być kopiowana ani powielana w jakikolwiek sposób, w tym poprzez robienie zdjęć - dopuszczone jest robienie notatek.

W ciągu dwóch dni roboczych po dokonaniu wglądu można złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej będzie zobowiązany, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o weryfikację sumy punktów, do poinformowania ucznia, jego rodziców, słuchacza lub absolwenta o wyniku weryfikacji.

W sytuacji podwyższenia sumy punktów dyrektor OKE ustali nowe wyniki sprawdzianu lub egzaminu oraz anuluje dotychczasowy odpowiedni dokument (zaświadczenie lub świadectwo) i wyda nowy.

Serwis Samorządowy PAP, 22.04.2015
A.B. , 22 kwietnia 2015

Zobacz też:
Elżbieta Czyż, Unieważnienie egzaminu maturalnego, luty 2015
W Sejmie o kontroli systemu egzaminów zewnętrznych, kwiecień 2015

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży