Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nowe zasady dofinansowania zakupu podręczników

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Weszło w życie rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania uczniom pomocy finansowej w ramach programu „Wyprawka Szkolna" – przypomina Serwis Samorządowy PAP. Do otrzymania pomocy uprawnionych jest więcej pierwszoklasistów, mniej środków pozostawiono do rozdziału poza kryterium dochodowym.

W tym roku wsparcie ma objąć głównie uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz I klas szkół ponadgimnazjalnych. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się rodziny, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 351 zł. Wyjątkiem są rodzice uczniów pierwszych klas szkół podstawowych - im pomoc będzie przysługiwała podobnie jak prawo do zasiłku rodzinnego od 504 zł.

Gminy mogą przyznawać dofinansowanie także uczniom poza kryterium dochodowym. W tym roku liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w takim trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5 proc. ogólnej liczby uczniów objętych programem. W poprzednich latach było to 10 proc., ale według resortu edukacji gminy nie wykorzystywały tej puli środków.

Wartość pomocy wynosi od 180 zł do 352 zł. Jej wysokość zależy od tego, w której klasie uczy się dziecko oraz od ewentualnego stopnia niepełnosprawności ucznia.

W tegorocznej edycji rządowego programu w grupie beneficjentów po raz pierwszy znajduje się młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Oznacza to, że gminy będą wypłacać dofinansowanie na podręczniki nie tylko uczniom mieszkającym na ich terenie, ale też uczniom szkół prowadzonych przez powiaty.

Serwis Samorządowy PAP, 06.07.2012
A.D., 6 lipca 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży