Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nowe rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister Katarzyna Hall – w porozumieniu z ministrami: kultury i dziedzictwa narodowego, sprawiedliwości, rolnictwa i rozwoju wsi, środowiska, infrastruktury, spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej – podpisała rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. Rozporządzenie, opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 168, poz. 1324, wejdzie w życie 9 listopada.

Celem wprowadzanych rozwiązań jest wzmocnienie systemu nadzoru pedagogicznego ze szczególnym uwzględnieniem dokonywania analizy i oceny jakości działalności edukacyjnej szkół i placówek.

Jak wyjaśnia Gazeta Prawna, rozporządzenie przewiduje, że co najmniej dwóch wizytatorów będzie oceniało efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, współpracę z rodzicami, sposób zarządzania placówką. Audytorzy analizować wyniki egzaminów zewnętrznych, oceniać, czy szkoła diagnozuje osiągnięcia uczniów oraz sprawdzać ich aktywność i respektowanie norm społecznych.

Oceny zawierać się będą w skali od A do E, ocena A będzie świadczyć o bardzo wysokim poziomie placówki, a E o niskim. Po wizytacji szkoła otrzyma kilka cząstkowych ocen, dotyczących różnych obszarów jej funkcjonowania, a nie jedną całościową. Szkoła, która otrzyma w jakimś obszarze ocenę E, będzie musiała wprowadzić działania naprawcze. „Po raz pierwszy szkoły będą oceniane według jednolitych kryteriów” – mówi Krystyna Szumilas, wiceminister edukacji. Wyjaśnia, że dotychczas sposób kontroli w szkole zależał od kuratorów oświaty albo pojedynczych wizytatorów. Teraz oceny w całym kraju będą dokonywane według tych samych metod. Ponadto jakość pracy szkoły i przestrzeganie przepisów prawa będą oceniane oddzielnie.

Według Gazety Prawnej, dyrektorzy i dyrektorki szkół nie obawiają się nowych rozwiązań, ale wstrzymują się z ich oceną.

Zmiany w nadzorze szkół finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego.

7 października Minister Edukacji podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Zmiana jest następstwem wprowadzenia nowego sposobu sprawowania nadzoru pedagogicznego. Jej celem jest uregulowanie organizacji kuratoriów oświaty w sposób, który będzie służył realizacji zadań tego nadzoru. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 168, poz. 1325.

MEN, 9.10.2009, Gazeta Prawna, 14.10.2009
A.B./A.D., 9 października 2009

Zobacz też:
W Krakowie o nowym systemie nadzoru

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży