Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nowe rozporządzenia o wychowaniu w rodzinie, lekcjach w.f. i nagrodach dla nauczycieli podpisane

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Od nowego roku szkolnego zostaną zmienione zasady uczestnictwa w zajęciach z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie i prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Wiceminister edukacji Krystyna Szumilas, jako sekretarz stanu w MEN zastępująca minister Hall, podpisała nowelizacje rozporządzeń dotyczących prowadzenia lekcji z tych przedmiotów.

Zgodnie z jedną z podpisanych nowelizacji, na zajęcia z wychowania do życia w rodzinie nie będą uczęszczać tylko ci uczniowie niepełnoletni, których rodzice zgłoszą dyrektorowi sprzeciw w formie pisemnej, co do udziału dzieci w tych zajęciach oraz ci uczniowie pełnoletni, którzy sami zgłoszą dyrektorowi w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału w zajęciach. Dotychczas rodzice uczniów musieli składać pisemne deklaracje: czy chcą by ich dzieci uczestniczyły w zajęciach, czy też nie chcą.

Zajęcia z Wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie. Będą, tak jak dotychczas, prowadzone w szkołach podstawowych (w klasach V-VI), gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w ramach godzin przeznaczonych w szkolnych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły: w każdej klasie po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

Z danych MEN wynika, że w zajęciach z tego przedmiotu w ubiegłym roku szkolnym uczestniczyło 64,7 proc. uczniów szkół podstawowych, 65,4 proc. uczniów gimnazjów, 37,7 proc. uczniów liceów ogólnokształcących, 43,7 proc. uczniów liceów profilowanych, 50,5 proc. uczniów techników i 43,7 proc. uczniów zasadniczych szkół zawodowych.

Od nowego roku szkolnego zmienione zostaną też zasady prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w tej sprawie, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów w ramach czterech godzin WF w tygodniu będą mieli dwie wspólne lekcje z zajęciami takimi samymi dla wszystkich w klasie i dwie lekcje, podczas których będą mogli ćwiczyć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz możliwościami danej szkoły. Chodzi np. o lekcje tańca, gry w tenisa, judo, koszykówki, rekreacyjno-zdrowotne czy zachęcające do uprawiania aktywnej turystyki. W szkołach ponadgimnazjalnych zajęcia do wyboru odbywać się będą na dwóch godzinach WF z trzech obowiązkowych.

Wiceminister Szumilas podpisała także nowelizację rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. Odstąpiono w niej od wymieniania katalogu ściśle określonych kryteriów do przyznania nagrody. Według MEN, pozwala to na pełniejsze docenienie pracy nauczycieli w różnych jej aspektach, a także stwarza warunki do doceniania podejmowanych przez nich wartościowych i kreatywnych inicjatyw. W nowelizacji, w miejsce przyznawania przez ministra edukacji nagród I i II stopnia, wprowadzono jedną nagrodę.

Dwa pierwsze rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 września 2009 r., ostatnie – z dniem ogłoszenia.

Gazeta Prawna, 11.08.2009
A.B./A.D., 11 sierpnia 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży