Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nowe przepisy dotyczące osób z dysleksją

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W liceum uczniowie nie będą mogli się starać o zaświadczenie potwierdzające dysleksję - będzie ono wydawane jedynie w szkole podstawowej.

Od przyszłego roku szkolnego indywidualne problemy uczniów, np. dysleksja czy dysgrafia, będą musiały być rozpoznane już w szkole podstawowej. Zadanie takie zostanie wpisane do statutów szkół. Tak wynika z propozycji zmian w kształceniu specjalnym oraz poradnictwie i pomocy psychologiczno-pedagogicznej przygotowanych przez resort edukacji.

„Oznacza to, że odpowiednie opinie będą mogły być wydawane nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej” – mówi Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej.

Opinie będą ważne przez cały okres edukacji szkolnej, czyli od momentu wydania do zakończenia nauki. Dzięki temu rodzice unikną wielokrotnego wnioskowania o wydanie opinii na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Opinia uprawnia m.in. do przystąpienia do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Maturzyści mający odpowiednie zaświadczenie mogą mieć m.in. wydłużony czas zdawania egzaminu, wypełniać arkusze na komputerze zamiast ręcznie itp.

Zgodnie z projektem każda szkoła będzie musiała wyznaczyć osobę koordynującą pomoc dla uczniów z problemami, a także powołać zespoły do spraw potrzeb edukacyjnych uczniów. Taki zespół mógłby decydować o tym, czy promować ucznia kl. I lub II szkoły podstawowej do klasy wyższej. Obecnie w takiej sprawie opinię musi wydać poradnia pedagogiczno-psychologiczna.

18.01. rozpocznie się cykl konsultacji społecznych proponowanych zmian. Zostaną one wprowadzone do odpowiednich rozporządzeń. 

Gazeta Prawna, 15.01.2010
A.B./A.D., 15 stycznia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży