Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nowa struktura organizacyjna ORE

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Od 1 sierpnia 2011 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji będzie działał w nowej strukturze organizacyjnej.

„W miejsce funkcjonujących do tej pory pracowni, utworzone zostały wydziały, w których dzięki możliwości współpracy większych zespołów skuteczniej będziemy realizowali nasze zadania. Jesteśmy przekonani, że zmiana ta wpłynie pozytywnie na jakość realizowanych przez nas działań wspierających rozwój szkół i placówek” – napisano w informacji ORE.

Równocześnie Ministerstwo Edukacji informuje, że Ośrodek Rozwoju Edukacji od 1 sierpnia pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla projektów konkursowych w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki. Oznacza to, że ORE stał się jednostką właściwą w stosunkach prawnych wynikających i związanych z umowami o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań 3.3.2, 3.3.4 i 3.4.3, z wyjątkiem projektów zakończonych i rozliczonych.

Dyrektorką IP2 została Pani Katarzyna Martynowska, dotychczasowa Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych w MEN. IP mieści się w siedzibie Ministerstwa.

ORE, 31.07.2011, MEN, 1.08.2011
A.B./A.D., 1 sierpnia 2011

Zobacz też:
Błyskawiczna decyzja MEN: CODN i CMPP znikają z mapy edukacyjnej Polski (grudzień 2009)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży