Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nowa propozycja oceniania uczniów w klasach I-III

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Do Sejmu trafi wkrótce nowa propozycja rządowa dotycząca oceniania uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Odchodzi ona od pierwotnego planu MEN, by na tym poziomie nauki oceniać uczniów wyłącznie poprzez oceny opisowe.

Zakłada ona, że w klasach I–III szkoły podstawowej ocenianie ma się odbywać „według skali i w formach określonych w statucie szkoły”, a dopiero w kolejnych punktach dodaje, że mogą to być oceny opisowe „jeżeli statut szkoły tak przewiduje”. Projekt nie precyzuje również, jak ocena opisowa powinna wyglądać.

edunews.pl, 27.11.2014
A.B., 27 listopada 2014

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży