Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Niewykorzystane środki na stypendia

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Z 416 mln zł na stypendia dla najbiedniejszych blisko jedna czwarta – 96 mln zł – nie została wykorzystana – podaje Serwis Samorządowy PAP za Gazetą Prawną. Najbardziej potrzebujących po prostu nie stać na stypendia, ponieważ gminy muszą do dotacji, które otrzymują z Ministerstwa Edukacji Narodowej, dopłacać część z własnego budżetu. W efekcie te najuboższe nie wykorzystują całej dotacji albo po środki w ogóle nie sięgają. Na problem wskazuje „Głos Nauczycielski”.

Według MEN stypendia miały być w 100 proc. finansowane z dotacji pochodzącej z resortu. Tymczasem Ministerstwo Finansów wskazało, tak być nie powinno i że pieniądze na stypendia mogą iść z resortu edukacji, ale samorząd musi dopłacić minimalnie 20 proc. tej kwoty (w 2011 r. gminy dały 89 mln zł ze środków własnych na stypendia).

Serwis Samorządowy PAP, 11.05.2012
A.D., 11 maja 2012

Zobacz też:
Pytania o stypendia (marzec 2009)
Niewykorzystana pomoc materialna dla uczniów (listopad 2011)
Pomoc materialna (edukacyjna) wynikająca z ustawy o systemie oświaty - sposób realizacji tego zadania przez gminy (analizy, marzec 2011)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży